Đăng ký chuyển đổi
giao dịch trả góp

VNPAY Trả góp - dịch vụ do VNPAY cung cấp, giúp chủ thẻ có thể tiến hành đăng ký chuyển đổi giao dịch với tổ chức phát hàng thẻ trên hệ thống do VNPAY phát triển

Tại cửa hàng

Trả góp qua dịch vụ SmartPOS

Trực tuyến

Phần mềm quản lý bán hàng

Thông tin về
ngân hàng trả góp

vietcapital
vietcombank
vietin
msb
vpbank
bidv
tpbank
shb
eximbank
pvcombank
scb
vib
techcombank
ocb
acb
seabank
sacombank
mb
hdbank
namabank
ShinhanBank
KienlongBank
hsbc
HDSAIGON
FECREDIT
LotteFinance
MIRAEASSET
HOMECREDIT
StandardChartered
mcredit
vietcapital
vietcombank
vietin
msb
vpbank
bidv
tpbank
shb
eximbank
pvcombank
scb
vib
techcombank
ocb
acb
seabank
sacombank
mb
hdbank
namabank
ShinhanBank
KienlongBank
hsbc
HDSAIGON
FECREDIT
LotteFinance
MIRAEASSET
HOMECREDIT
StandardChartered
mcredit